تحقیق درمورد آب و هوا 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

آب و هـوا

مقدمه :

يكي از عوامل مهم در زندگي انسان آب و هوا (اقليم) است ، از اين رو جغرافي دانان همواره به عنوان يكي از اجزاء اصلي چشم انداز جغرافيايي بدان نگريسته و مطالعة ويژگيهاي آنرا بصورت يك علم دقيق، وجهة خويش قرار داده اند .

آن بخش از علوم زمين را كه به مطالعة اتمسفر (هواپيما يا جو ) سيارة زمين مي پردازد ، «علوم اتمسفري» مي نامند . شاخص ترين اين علوم هواشناسي و آب شناسي است . اصطلاح «هوا» شرايط جوي موجود در زمان معين و محدود را مشخص مي كند . هوا برآيند عملكرد فرايندهاي متعدد و تغييرات حاصل در عوامل كنترل كنندة جو است . بديهي است كه وضع هوا ، پيوسته تغيير مي كند ، اما معمولاً در هر مكان مشخص ، در طول سال يك هواي معين به دفعات بيشتري جابجا مي شود ، به طوري كه از نظر فراواني ، اين هوا در آن مكان نمود بيشتري مي يابد. اين هوا در هر منطقه ، « آب و هواي منطقه » به حساب مي آيد. پس آب و هوا ( اقليم ) عبارت است از :

هواي غالب در يك محل در دراز مدت .

اقليم هم مانند هوا مرتباً در حال تغيير است و فقط در مدت زمان طولاني توزيع بهنجار پيدا مي كند . در تغييرات آب و هواي يك منطقه يا توزيع آب و هواها در سطح زمين ، علاوه بر تأثير عوامل ديناميكي و فيزيكي اتمسفر ناهمواري سطح زمين ، پوشش گياهي آن ، آب و خاك و عرض جغرافيايي نيز مؤثرند.

آب و هوا ، مصداق خاص مكاني ندارد .

جغرافيا رابطة بين پديده هاي موثر در زندگي انسان را در هر مكان مطالعه مي كند . بديهي است كه يكي از مهمترين پديده هاي مزبور ، آب و هواست .

عناصر متعددي مانند : دما ، رطوبت ، فشار و سيستمهاي هوايي در شكل دادن آب و هوا مؤثرند . دما رطوبت فشار و تابش خورشيد ، هركدام يك عنصر اقليمي تلقي مي شوند.

تمام شرايط فيزيكي اتمسفر ، در زمان و مكان معين ، بيانگر چگونگي وضع هواست كه در شاهدات عيني ، حسي و سنجش محيط قابل درك است .

آب و هواي كشور ما چگونه است ؟

بارش و دما دو عنصر اصلي در تشيخص آب و هوا هستند كه ميزان آنها در نواحي مختلف كشورما متفاوت است به همين جهت چهره هاي گوناگون آب و هوا در ايران وجود دارد .

چه عواملي در تنوع آب و هوايي كشور ما موثر هستند ؟

1ـ گسترش ايران در عرض جغرافيايي ( اختلاف در زاوية تابش آفتاب )

2ـ ارتفاعات و جهت چنين خوردگيها ، كه در تغيير دما و بارش در مناطق مختلف تأييد مي گذارند .

3ـ دوري و نزديكي به دريا .

4ـ توده هاي هوايي شامل : توده هواي سرد قطبي ، توده هواي مرطوب موسمي ، توده هواي مرطوب غربي ، توده هواي سوداني ، توده هواي گرم و خشك .

تابش :

تابش خورشيد منبع اصلي انرژي سيارة زمين و عادل اصلي كنترل حيات و آب و هوا در سطح زمين به شمار مي آيد . انرژي خورشيد ، با كنترل حرارت سطح زمين ، پراكندگي زماني و مكاني رطوبت و فشار را نيز تعيين مي كند خورشيد را مي توان جسم سياهي در نظر گرفت كه پيوست پرتو افكني مي كند .

عوامل موثر در تابش خورشيدي

مقدار كل انرژي خورشيدي كه در مدتي معين ، به يك سطح مشخص مي رسد ، تحت ت.ثير چهار عامل تغيير مي كند كه عبارتند از :

مقدار انرژي تابشي گسيل شده از خورشيد : ارسال انرژي تابشي خورشيد گاهي اوقات در نتيجة فعاليتهاي دوره اي معين خورشيد ، دستخوش تغيير مي شود .

فاصلة خورشيد تا زمين : زمين در گردش انتقالي خود به دور خورشيد ، مدار بيضي شكل را مي پيمايد كه خورشيد در يكي از كانونهاي آن قرار دارد. لذا در اثر تغيير اين فاصله و دور و نزديك شدن زمين نسبت به كانون مدار بيضوي (خورشيد) مقدار انرژي تابشي خورشيد كه به سطح زمين مي رسد نيز تغيير مي كند.

ارتفاع خورشيد ( زاوية تابش خورشيد ) : ارتفاع خورشيد ، شدت انرژي تابشي رسيده به واحد سطح را مشخص مي كند . هر قدر ارتفاع خورشيد بيشتر باشد ، امواج تابش عمدتر مي تابند و مساحت كمتري در معرض تابش قرار مي گيرد ، بنابراين ، دماي توليد شده در واحد سطح بالاتر مي رود . عوامل مهم در تعيين ارتفاع خورشيد در يك محل عبارتند از : عرض جغرافيايي محل ، فصل سال و ساعت روز .

مدت تابش خورشيد : هر قدر مدت تابش خورشيد بيشتر باشد ، مقدار كل انرژي رسيده به زمين بيشتر است . در واقع ، طول مدت تابش اشاره أي به طول روز است . هر چقدر طول روز ( يعني مدت زماني كه سطح معيني از زمين در روشنايي قراردارند ) طولاني تر باشد ، مدت تابش خورشيد هم بيشتر و در نتيجه مقدار انرژي گسيل شده به آن سطح از زمين بيشتر است. لذا چون روزهاي تابستان طولاني تر از روزهاي زمستان است ، هميشه تابستان گرمتر از زمستان است .

تأثير اتمسفر زمين در تابش خورشيد :

تابش خورشيدي ضمن عبور از اتمسفر زمين ، دستخوش تغييراتي مي شود . پرتوهاي خورشيدي در برخورد به موانع موجود در اتمسفر ، به همه سو پراكنده مي شوند اين موانع از جمله مولكولهاي هوا ، قطرات آب (ابر، مه و غبارِتر) ، بلورهاي يخ در ابرهاي مرتفع و اجزاء غيرگازي يا آيروسلهاي (غبارهاي) مختلف موجود در هوا هستند. در نتيجة قسمتي از انرژي تابش كه به سمت خارج از سطح زمين متوجه است ، در فضاي خارج از اتمسفر از دست مي رود و تنها بخشي از تابش كه به سمت سطح زمين متوجه است ، به سطح زمين مي رسد . همين قسمت از تابش كه به سمت زمين مي آيد ، جلوه زيبايي آسمان را سبب مي شود . بازتاب اين تأثيرات با ايجاد شكلهاي رنگارنگ مختلف در ابروها و آسمان جلوه مي كند .ميزان اين تأثير به قطر و بزرگي موانع اتمسفري بستگي كامل دارد .

دمـا :

مقداري از انرژي تابشي خورشيد توسط عوارض سطح زمين جذب شده ، تبديل به انرژي حرارتي مي شود اين انرژي به شكل «دما» يا درجه حرارت جلوه مي كند .

در بين عناصر اقليمي مختلف : دما و همچنين بارش اهميت خاصي دارند . گرچه اصلي ترين عامل ايجاد دما انرژي حاصل از جذب تابش خورشيدي در سطح زمين است ، عوامل ديگري نيز در چگونگي دماي مناطق مختلف سطح زمين تعيين كننده اند . عواملي چون :

1ـ شرايط تابشي و ارتباط آنها با عوارض سطح زمين .

2ـ هدايت گرمايي در قشر فوقاني سطح زمين .

3ـ ارتفاع از سطح زمين .

4ـ ناهمواري و جهت آفتابگيري .

5ـ جابجايي افقي و عمودي هوا .

6ـ ابرناكي .

7ـ جريانهاي اقاينوسي .

تأثير تابش :

دماي مناطقي كه در معرض تابش شديد خورشيدند ، در صورتيكه بخش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
1_870946_9945.zip16.2k